Wat doet Jeugdbescherming?

Wie heeft er toegang tot het dossier van uw gezin?

Iedereen die bij Jeugdbescherming werkt, heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht. Om ons werk goed uit te kunnen voeren, hebben naast u en uw gezin, de volgende medewerkers van Jeugdbescherming toegang tot uw dossier

Wie heeft er toegang tot het dossier van uw gezin?

Iedereen die bij Jeugdbescherming werkt, heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht. Om ons werk goed uit te kunnen voeren, hebben naast u en uw gezin, de volgende medewerkers van Jeugdbescherming toegang tot uw dossier:

  • Gezinsmanagers die u en uw gezin begeleiden.
  • Andere afdelingen van Jeugdbescherming. Bijvoorbeeld onze juristen, de administratie of de toezichthouders die kijken of wij ons werk goed doen.
  • Leidinggevenden zodat zij kunnen helpen als u een klacht heeft.

Het kan zijn dat u een vraag of een opmerking heeft over uw dossier of dat u het zelf wilt zien. U kunt dit dan bespreken met uw gezinsmanager.

Alle informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens en uw privacy vindt u hier.

Sluiten

Solliciteren op Wie heeft er toegang tot het dossier van uw gezin?

Sollicitatie