Wat doet jeugdbescherming?

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

Als u ergens niet tevreden over bent, bespreek dit dan eerst met uw gezinsmanager. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de situatie bespreken met de leidinggevende van uw gezinsmanager: de teammanager. Deze teammanager zet zich in om samen met u en de gezinsmanager een oplossing te vinden. Als u wilt, kunt u iemand vragen die bemiddelt bij het gesprek.

Medewerkers van Jeugdbescherming Regio Amsterdam willen zo goed mogelijk met u samenwerken. Toch kan het voorkomen dat u ergens ontevreden over bent of het niet eens bent met de begeleiding van Jeugdbescherming.  U kunt dan een klacht indienen. Dat kan ook een stiefouder, voogd of een andere volwassene die (samen met u) het kind verzorgt, opvoedt of het gezag uitoefent, doen.

Heeft u een klacht?

Als u ontevreden bent over hoe een medewerker van Jeugdbescherming Regio Amsterdam zich tegenover u heeft gedragen of als u vindt dat er een fout is gemaakt, dan zijn dit de drie stappen die u kunt zetten:

1. Gesprek met gezinsmanager

Bespreek uw klacht eerst met de gezinsmanager van Jeugdbescherming en probeer samen een oplossing te vinden.

2. Bemiddelingsgesprek met gezinsmanager en leidinggevende

Als dit niet lukt of als de klacht volgens u te ernstig is, dan kunt u de klacht melden bij de leidinggevende van de gezinsmanager en vragen om een bemiddelingsgesprek. Het bemiddelingsgesprek vindt na aanvraag plaats binnen zes weken.

Wilt u een bemiddelingsgesprek met de gezinsmanager en zijn/haar leidinggevende, dan kunt u dit schriftelijk melden. Dat kan per mail via klacht@jeugdbescherming.nl, of via het digitale formulier.  U kunt ook een brief sturen naar:

Klachten Jeugdbescherming Regio Amsterdam
Postbus 69168
1060 CG Amsterdam
klacht@jeugdbescherming.nl
06 83 16 54 06

3. Onafhankelijke klachtencommissie

Als het bemiddelingsgesprek niet tot een oplossing leidt, kunt u een officiële klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Jeugdbescherming. Dit doet u door het klachtenformulier (PDF) gebruiken. U kunt ook het digitale formulier invullen. U kunt uw klacht voor de onafhankelijke klachtencommissie ook schriftelijk indienen en sturen naar:

Klachtencommissie Jeugdbescherming Regio Amsterdam
Postbus 69168
1060 CG Amsterdam
klachtencommissie@jeugdbescherming.nl
06 53 94 87 57

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

De onafhankelijke klachtencommissie

Komt u er niet uit met een bemiddelingsgesprek, dan kunt u bij de klachtencommissie van Jeugdbescherming een officiële klacht indienen.

Hulp en ondersteuning bij klachten 

Alle (pleeg)kinderen, jongeren, (pleeg- of groot) ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. U kunt daarvoor terecht bij Jeugdstem. Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg.  Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij Jeugdstem terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. De vertrouwenspersonen van Jeugdstem weten alles over de Jeugdwet en de rechtspositie van kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders. Zij luisteren, denken in oplossingen, en geven je advies over welke stappen u het beste kunt zetten. En ze bieden ondersteuning wanneer u een klacht wilt indienen. Het werk van een vertrouwenspersoon kost u niets, het is altijd gratis.

Contact met Jeugdstem

Sluiten

Solliciteren op Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

Sollicitatie