Wat doet jeugdbescherming?

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

Als u ergens niet tevreden over bent, bespreek dit dan eerst met uw gezinsmanager. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de situatie bespreken met de leidinggevende van uw gezinsmanager: de teammanager. Deze teammanager zet zich in om samen met u en de gezinsmanager een oplossing te vinden. Als u wilt, kunt u iemand vragen die bemiddelt bij het gesprek.

Medewerkers van Jeugdbescherming Regio Amsterdam willen zo goed mogelijk met u samenwerken. Toch kan het voorkomen dat u ergens ontevreden over bent of het niet eens bent met de begeleiding van Jeugdbescherming.  U, als cliënt van Jeugdbescherming, kunt dan een klacht indienen. Ook een stiefouder, voogd, pleegouder of een andere volwassene die (samen met u) het kind verzorgt, opvoedt of het gezag uitoefent, kan dat doen.

Heeft u een klacht?

Als u ontevreden bent over hoe een medewerker van Jeugdbescherming Regio Amsterdam zich tegenover u heeft gedragen of als u vindt dat er een fout is gemaakt, dan zijn dit de drie stappen die u kunt zetten:

1. Gesprek met gezinsmanager

Bespreek uw klacht eerst met de gezinsmanager van Jeugdbescherming en probeer samen een oplossing te vinden.

2. Gesprek met gezinsmanager en leidinggevende

Als het niet lukt om samen met de gezinsmanager een oplossing te vinden, kunt u uw klacht melden bij de leidinggevende van de gezinsmanager en vragen om een gesprek. We streven er naar om binnen zes weken na uw aanvraag met u in gesprek te gaan over uw klacht.

Wilt u een gesprek over uw klacht met de gezinsmanager en diens leidinggevende, dan kunt u dit schriftelijk melden. U kunt in een e-mail vertellen wat uw klacht is en deze sturen naar klacht@jeugdbescherming.nl.

U kunt ook dit klachtenformulier invullen.

Of een brief sturen naar:

Klachten Jeugdbescherming Regio Amsterdam
Postbus 69168
1060 CG Amsterdam
06 83 16 54 06

3. Externe klachtencommissie

U kunt ook een officiële klacht indienen bij de externe klachtencommissie van Jeugdbescherming. Bijvoorbeeld als het gesprek dat u voerde met de gezinsmanager en diens leidinggevende niet tot een oplossing heeft geleid. Dit doet u door een mail te sturen naar klachtencommissie@jeugdbescherming.nl. Of door dit klachtenformulier in te vullen.

U kunt uw klacht voor de onafhankelijke klachtencommissie ook schriftelijk indienen en sturen naar:

Klachtencommissie Jeugdbescherming Regio Amsterdam
Postbus 69168
1060 CG Amsterdam
06 53 94 87 57

Jeugdbescherming vindt het belangrijk uw klacht goed af te handelen. Daarom hebben wij dit klachtenreglement vastgesteld.

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

De externe klachtencommissie

Komt u er niet uit met een bemiddelingsgesprek, dan kunt u bij de externe klachtencommissie van Jeugdbescherming een officiële klacht indienen.

Hulp en ondersteuning bij klachten 

Alle (pleeg)kinderen, jongeren, (pleeg- of groot) ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. U kunt daarvoor terecht bij Jeugdstem. Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij Jeugdstem terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. De vertrouwenspersonen van Jeugdstem weten alles over de Jeugdwet en de rechtspositie van kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders. Zij luisteren, denken in oplossingen, en geven je advies over welke stappen u het beste kunt zetten. En ze bieden ondersteuning wanneer u een klacht wilt indienen. Het werk van een vertrouwenspersoon kost u niets, het is altijd gratis.

Contact met Jeugdstem

Sluiten

Solliciteren op Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

Sollicitatie