Home

Wat doet Jeugdbescherming?

Jeugdbescherming Regio Amsterdam wordt betrokken bij uw gezin als er zorgen zijn over de veiligheid van uw kind. Uw gezin wordt altijd bij Jeugdbescherming aangemeld door iemand anders. Bijvoorbeeld door Veilig Thuis of het wijkteam. Of omdat de kinderrechter heeft gezegd dat dat moet.

Wat gaan we doen?

Nadat uw gezin bij ons is aangemeld, komt er iemand van Jeugdbescherming Regio Amsterdam bij u op bezoek: een gezinsmanager. Samen kijken ze hoe het met u en de kinderen gaat en waarom Jeugdbescherming Regio Amsterdam bij uw gezin betrokken is.

Wanneer worden we betrokken?

Wij worden betrokken bij uw gezin als er zorgen zijn over de veiligheid van uw kind.

Wat is een gezinsplan?

Met het gezinsplan kan de gezinsmanager de juiste hulp gaan zoeken zodat het gezin zo snel mogelijk geholpen wordt. Zolang we samenwerken werken we met dit gezinsplan en kan het gezin volgen wat we doen.

Hoe werken we samen?

Wij werken met ú samen en vinden het belangrijk dat we elkaar met respect behandelen.

Wie heeft er toegang tot het dossier van uw gezin?

Iedereen die bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam werkt, heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij bewaren uw gezinsplan en andere gegevens in een dossier. Hierin staan de persoonsgegevens van alle gezinsleden. Zoals naam, adres, geboortedatum en het burgerservicenummer (BSN).

Is er een cliëntenraad?

Wij vinden het belangrijk om te weten wat ouders en jongeren die met ons te maken hebben, van ons vinden.  Daarom is er een cliëntenraad.

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

Medewerkers van Jeugdbescherming Regio Amsterdam willen zo goed mogelijk met u samenwerken. Toch kan het voorkomen dat u ergens ontevreden over bent of het niet eens bent met de begeleiding van Jeugdbescherming.  U kunt dan een klacht indienen.

Sluiten

Solliciteren op Wat doet Jeugdbescherming?

Sollicitatie