Gepubliceerd op 07-11-16

Vervolgonderzoek geweld in de jeugdzorg van start

Vanaf 7 november jl. start de commissie met het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg vanaf 1945, als vervolg op het in mei gepresenteerde vooronderzoek. Met de instelling van de commissie is ook een meldpunt geopend.

Het wetenschappelijk onderzoek van de commissie betreft een lange periode, van 1945 tot heden. Drie hoofdvragen staan centraal:
1. Wat is er precies gebeurd vanaf 1945 tot op heden?
2. Hoe kon dit gebeuren?
3. Hoe hebben pupillen dit ervaren en welke invloed heeft dit gehad op hun latere leven? De commissie zal over twee jaar rapporteren.

Meldpunt

Met de instelling van de commissie is ook een telefonisch meldpunt geopend voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Ook mensen die er op andere wijze bij betrokken zijn geweest, kunnen vanaf dinsdag 8 november bellen. Het meldpunt is op werkdagen open van 10.00 uur tot 13.00 uur op telefoonnummer 088 371 75 00.