Gepubliceerd op 02-04-15

Vertrek bestuurder Erik Gerritsen bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam

Bestuurder Erik Gerritsen verlaat Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Hij gaat vanaf 1 juni 2015 aan de slag als secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vanmiddag (2 april 2015) is Gerritsen door de ministerraad benoemd. 

Erik Gerritsen begon in 2009 als bestuurder bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam (toentertijd Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam genaamd). Onder zijn leiding werd al voor de transitie van januari 2015 de transformatie naar de nieuwe werkwijze van intensief gezinsgericht casemanagement ingezet. Dit heeft geleid tot goede resultaten: sinds de invoering in 2011 is het aantal ondertoezichtstellingen met 50% gedaald en het aantal gedwongen uithuisplaatsingen met 60%. De cliëntentevredenheid nam toe van een 5,8 (in 2012) naar een 7,4 (2013) en een 7,5 (in 2014). Jeugdbescherming werd in 2014 Radicale Vernieuwer en is onlangs uitgeroepen tot Beste Overheidsorganisatie 2014 .

Trots
Gerritsen over zijn vertrek: ‘Ik kijk terug op een voor mij persoonlijk ook betekenisvolle tijd bij Jeugdbescherming. Ik ben trots op wat de medewerkers van Jeugdbescherming hebben gepresteerd voor kinderen in de knel en op de goede samenwerking met alle partners zoals Stadsregio Amsterdam (SRA), gemeenten, collega-instellingen, het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.’

‘Voor mij komt mijn overstap op een natuurlijk moment. Jeugdbescherming heeft een fundamentele en duurzame transformatie ondergaan en gaat inhoudelijk en financieel gezond een nieuwe ontwikkelingsfase in na de transitie.’

‘Het werk is natuurlijk nooit af en nieuwe uitdagingen dienen zich dan ook al weer aan. Denk aan het wennen aan en inregelen van de nieuwe situatie na de transitie, onze ambitie om invulling te geven aan sociaal ondernemerschap en de naderende invoering van het doorontwikkelde intensief gezinsgericht casemanagement in combinatie met WIJZ (WebInformatie JeugdZorg). Ik heb er alle vertrouwen in dat ook die uitdagingen weer getrotseerd zullen worden, omdat ik Jeugdbescherming in goede en vertrouwde handen van mijn collega’s Claire Vlug en Sigrid van de Poel achterlaat.’

‘Als Secretaris-Generaal van VWS blijf ik uiteraard betrokken bij het verschil maken voor kwetsbare kinderen en krijg ik de kans om landelijk een bijdrage te leveren, ook op het bredere terrein van de zorg.’

Lees hier het persbericht van het ministerie van VWS.