Gepubliceerd op 01-01-70

Toolbox voor kinderen helpt hun stem te laten horen in gezinsgesprekken

Recentelijk presenteerde een van onze stagiaires, Tess Schoneveld, de resultaten van het onderzoek naar kinderparticipatie. In dit project gingen veertien gezinsmanagers samen met twee onderzoekers van Jeugdbescherming op zoek naar manieren om de participatie van kinderen (met name 6 – 12 jr) tijdens gezinsgesprekken te verbeteren, zodat kinderen meer het gevoel krijgen dat ze gehoord worden.

Een middel dat daarbij werd gebruikt is de toolbox. Dit is een box die ontwikkeld is door kinderen voor kinderen, om hun stem meer te laten horen tijdens gesprekken. De gezinsmanagers werden uitgenodigd aan de slag te gaan met de toolbox en hier vervolgens gedurende vier bijeenkomsten op te reflecteren.

Resultaten:

  • De houding van de gezinsmanagers ten opzichte van het gebruik van de toolbox was voornamelijk positief. Ze hadden het gevoel dat de toolbox kon helpen bij het verkrijgen van informatie en daardoor kon helpen bij de analyse.
  • Ook hadden ze het gevoel dat de toolbox kon bijdragen aan kinderen een stem geven binnen het gezinsgesprek. De diversiteit van de toolbox droeg eraan bij dat de gezinsmanagers het gevoel hadden dat er voor ieder kind wel een passende tool in de box zit.
  • Maar het gebruiksgemak van de toolbox was niet altijd even hoog. Dit kwam voornamelijk door het formaat van de box en doordat er hij bedoeld is voor jongere kinderen.

Conclusie: Van de veertien gezinsmanagers die meededen, had het merendeel de toolbox gebruikt tijdens het project. Daarbij bleek dat de toolbox was gebruikt met verschillende intenties en op verschillende manieren. De gezinsmanagers waren zoekende naar hoe de toolbox te gebruiken. Daar staat tegenover dat deze gezinsmanagers hebben aangegeven dat het bewust bezig zijn met het onderwerp kinderparticipatie hun bewustzijn heeft vergroot. Het project heeft ervoor gezorgd dat ze meer stil staan bij hoe ze een kind betrekken tijdens een gesprek en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat het kind zich daadwerkelijk gehoord voelt.

Meer weten? Hier staat de presentatie van Tess!