Gepubliceerd op 04-10-16

Reactie Jeugdbescherming op boek over zelfmoord vader na vechtscheiding

Vorige maand is het boek ‘Zwartboek Frank: zelfmoord na vechtscheiding’  van journalist Ton Lankreijer uitgekomen. Een boek dat Lankreijer schreef naar aanleiding van een verzoek van vader op 1 april 2015 om na zijn dood zijn verhaal naar buiten te brengen. Op 2 april pleegde deze vader helaas zelfmoord.

Aandacht voor (de gevolgen van) vechtscheidingen vindt Jeugdbescherming belangrijk. Daarom stonden wij op zich open voor het meewerken aan het boek, waarbij Lankreijer een gesprek samen met moeder is voorgesteld.  Toch heeft er met ons geen interview plaatsgevonden. Lankreijer wilde geen gezamenlijk gesprek en ook werd duidelijk dat Lankreijer de privacy van het kind niet volledig zou waarborgen. Wij zetten echter altijd in op de privacy en veiligheid van het kind én onze medewerker(s) alvorens een dergelijk interview te hebben. Ons inziens redelijke, belangrijke bodemeisen. De journalist wilde hier niet op ingaan.

Inmiddels hebben wij kennis genomen van het boek en het hoofdstuk waarin Lankreijer over Jeugdbescherming Regio Amsterdam schrijft.  Lankreijer laat wezenlijke informatie over het traject achterwege en trekt conclusies waar wij niet achter staan. De wijze waarop hij – met naam en toenaam – meent te moeten schrijven over bepaalde mensen vinden wij beledigend. Wij nemen afstand van het boek.

Veiligheid van kinderen staat voorop

Jeugdbescherming handelt bij alles vanuit de missie Ieder kind veilig. Dat geldt ook bij het wel of niet meewerken aan publicaties. Wij staan voor het waarborgen van de blijvende veiligheid en ontwikkeling van het kind. Daarom vinden wij het belangrijk dat o.a. pers zorgvuldig omgaat met de privacy van kinderen en betrokkenen.
Daarnaast hechten wij groot belang aan de privacy en daarmee veiligheid van onze medewerker(s) zodat wij pers vragen geen personalia etc. te vermelden. Vermelding van de organisatienaam / functie kan dan ook volstaan en doet geen afbreuk aan een verhaal.

Gevolgen voor een kind bij (vecht)scheiding

Dat er onverhoopt geen gesprek met Jeugdbescherming tot stand is gekomen, staat los van het feit dat een onderwerp als (gevolgen van een) vechtscheiding van het boek zeker aandacht verdient. Voor alle betrokkenen, zeker voor kinderen, zijn de gevolgen van een (vecht)scheiding groot. Dit betekent dat kinderen veel steun nodig zullen hebben, helemaal als er sprake is van een complexe scheiding.
Jeugdbescherming heeft steeds meer te maken met ouders die in een situatie belanden waarbij de strijd tussen ouders de boventoon voert en het kind de dupe is. Zeker in deze zaak, waarin alle betrokkenen moeten (leren) leven met de onomkeerbare keuze van vader, zoon en broer. Dat is moeilijk en verdrietig.

Voor persvragen kan contact worden opgenomen met Bernette Venema, Communicatie.