Gepubliceerd op 18-11-15

Reactie Jeugdbescherming inzake intimidatie en privacyschending van onze medewerker

Er is op 17 november jl. door Jeugdbescherming Regio Amsterdam ingegrepen naar aanleiding van een schietincident. Een kind is door Jeugdbescherming in een veilige situatie ondergebracht na instemming van de kinderrechter. De ouder is het niet eens met dit besluit en zeer boos. Jeugdbescherming kan dit begrijpen, een dergelijk ingrijpen is emotioneel voor een ouder, maar gezien de onveilige thuissituatie noodzaak.

Jeugdbescherming heeft daarna met afschuw kennis genomen van het feit dat de ouder vanaf 17 november allerlei persoonlijke gegevens van één van onze medewerkers online heeft geplaatst. Tevens heeft hij een oproep gedaan om persoonlijke informatie over onze medewerker met hem te delen in ruil voor een beloning.

Jeugdbescherming wil met klem benadrukken dat alle beslissingen die worden genomen, worden gedaan door de organisatie Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Wij staan volledig achter onze medewerker(s), deze staan nooit alleen als ingrijpende besluiten moeten worden genomen. Onze organisatie staat in voor de veiligheid van kinderen en onze medewerkers en doet er alles aan om dit te waarborgen.