Gepubliceerd op 27-08-21

Reactie Follow the Money: ineens staat een pleegkind op de stoep

Vanmorgen publiceerde Follow the Money het artikel ‘Ineens staat er een pleegkind op de stoep’.

Lastige dilemma’s

In het interview komt o.a. de tijdelijke pleegmoeder aan het woord die zich overvallen voelde met de komst van het jongetje, in het artikel Michael genoemd. Het team bij Jeugdbescherming moest in een crisismoment de beste en zo veilig mogelijke plek zien te regelen voor Michael. Deze pleegmoeder leek die plek te kunnen bieden. Het laat zien dat onze gezinsmanagers elke dag voor lastige dillema’s staan en altijd kiezen voor de best mogelijke oplossing voor het kind. Dit hebben we ook samen met Levvel laten weten aan Follow the Money in een reactie.

Reactie Jeugdbescherming en Levvel

Claire Vlug, bestuurder Jeugdbescherming Regio Amsterdam en Mariënne Verhoef, bestuurder Levvel: “Het is een heel schrijnend verhaal om te lezen, echter zitten er altijd twee kanten aan een verhaal. In Nederland zijn er kinderen die niet thuis kunnen opgroeien. Vaak hebben deze kinderen al veel meegemaakt in hun leven. Dat kan een reden zijn dat pleegouders soms niet kunnen bieden wat een kind nodig heeft. Ondanks de inzet van alle betrokkenen kan een crisismoment ontstaan. Op dezelfde dag moet met alle betrokkenen gekeken worden wat op dat moment het beste voor het kind is; een veilige plek waar het kind kan opgroeien naar volwassenheid. Deze plekken zijn schaars in Nederland en waren op dat moment niet beschikbaar. De keuze wordt dan een noodbed waarbij het kind elke dag verplaatst wordt, en zich daarmee ook elke keer afgewezen voelt. Of er is iemand die zich betrokken voelt en opstaat voor het kind. Zo’n netwerkplaatsing kan dan uitkomst bieden en het is goed dat deze vormen van pleegzorg en kleinschalige groepen voor kinderen met zwaardere problematiek, kunnen worden benut. Voor deze morele dilemma’s staan onze professionals dagelijks. Doordat tijdens het crisismoment meerdere organisaties waren betrokken en het daarmee over meerdere schijven is gegaan, blijkt achteraf dat alle betrokkenen elkaar niet goed begrepen hebben rondom de plaatsing van Michael.”

Vanwege privacy redenen kunnen wij niet ingaan op specifieke casussen. Daardoor wordt het verhaal slechts van een kant belicht. Zo is er minder aandacht voor waar het echt om moet gaan: dat we de juiste hulp op het juiste moment kunnen bieden aan kwetsbare kinderen, iets wat op dit moment niet lukt in ons huidige jeugdstelsel.