Publiek Denken: Claire Vlug aan de Dialoogtafel Sociaal Domein