Gepubliceerd op 15-02-17

Prima uitkomst benchmark Berenschot 2016

Jeugdbescherming Regio Amsterdam heeft in 2016 deelgenomen aan de benchmark van Berenschot. Hieruit blijkt dat de personele overheadformatie van Jeugdbescherming met 16,2 procent gemiddeld is in de sector. De materiële overheadkosten zijn met 13,6 procent van de omzet iets hoger dan het gemiddelde.

De reden dat de materiële overheadkosten iets hoger dan het gemiddelde liggen, komt met name door de automatiseringskosten. Jeugdbescherming heeft dubbele kosten gemaakt door enerzijds bij te dragen aan een nieuw landelijk systeem voor het primair proces (WIJZ) en anderzijds het oude systeem (IJ/GGW) te beheren en waar nodig door te ontwikkelen.

Business Intelligence

Jeugdbescherming investeert daarnaast ook fors in Business Intelligence voor dashboards en rapportages voor gemeenten, gezinsmanagers, onderzoek, voortgangsbewaking en facturering. Ook investeert Jeugdbescherming in vergaande automatisering van ondersteunende processen (bijvoorbeeld P&O processen). Jeugdbescherming heeft uitgebreide Microsoft-licenties, om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van moderne en geïntegreerde technologie.
Jeugdbescherming werkt op basis van een regie-/sourcingsmodel. Veel ICT-taken zijn uitbesteed, waardoor de externe kosten hoger zijn, maar de personeelskosten lager. Ook werken we uitsluitend met ‘Software-as-a-Service’ (SAAS) oplossingen.

Jeugdbescherming is tevreden met de uitkomsten van het onderzoek. Wij willen permanent onze kwaliteit en deskundigheid blijven ontwikkelen. Dat vraagt extra inspanning en kosten in overhead. Wij hebben de overheadkosten laag kunnen houden, ondanks de nieuwe taken die voortvloeiden uit de transitie Jeugdzorg, zoals het inrichten van accountmanagement, inschrijven op aanbestedingen, voeren van monitorgesprekken met gemeenten, contacten met wijkteams, factureren, bewaken van betaaltermijnen en ontwikkelen van dashboards.