Over Jeugdbescherming Amsterdam

Wij brengen kinderen blijvend op de veiligheidsnorm. We werken daarbij samen met de gezinnen en met onze vele samenwerkingspartners. Bij ons werk staat het belang van het kind voorop én streven wij er altijd naar het gezin zoveel mogelijk intact en in zijn waarde te laten.

Jeugdbescherming is een gecertificeerde jeugdzorginstelling die bijdraagt aan de bescherming en veilige ontwikkeling van kinderen. Kinderen hebben recht op een goede opvoeding, zodat zij veilig kunnen opgroeien tot gezonde en evenwichtige volwassenen die volwaardig meedoen in de maatschappij. Wij brengen kinderen blijvend op de veiligheidsnorm. We werken daarbij samen met de gezinnen en met onze vele samenwerkingspartners. Bij ons werk staat het belang van het kind voorop én streven wij er altijd naar het gezin zoveel mogelijk intact en in zijn waarde te laten.

Jeugdbescherming is een organisatie met zo’n 450 medewerkers en een budget van ruim 35 miljoen. Jeugdbescherming is actief in de gemeenten uit de regio’s Amsterdam-Amstelland, Haarlemmermeer en Zaanstreek-Waterland. Sinds 2016 werken we ook in de West-Friese gemeenten en regio Alkmaar. Jaarlijks begeleidt Jeugdbescherming zo’n 3.200 gezinnen.

Professioneel

Professionele werkomgeving

Jeugdbescherming wil werken waar we het meest effectief zijn. Voor Jeugdbescherming is dat bij kinderen, dus bij gezinnen thuis, op scholen of bij ketenpartners. Daarnaast moeten professionele medewerkers elkaar kunnen vinden, samen casuïstiekoverleg kunnen voeren en relaties kunnen ontvangen in een professionele werkomgeving met alle faciliteiten voorhanden.

Ook Social Return hoort bij Jeugdbescherming: in samenwerking met The Colour Kitchen is een bedrijfsrestaurant geopend. We willen samen het verschil maken door mensen te helpen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en op zoek zijn naar een nieuwe kans. Jeugdbescherming heeft hiermee een be­drijfsrestaurant met een wereldkeuken, passend bij onze organisatie.

Sluiten

Solliciteren op Over Jeugdbescherming

Sollicitatie