Gepubliceerd op 20-02-17

Nieuwe website voor kinderen van ouders met psychische problemen

Meer aandacht voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen en/of Kinderen van Verslaafde Ouders (KOPP/KVO). Maar vooral ook betere ondersteuning, hulp en zorg voor de 577.000 minderjarige kinderen die hier jaarlijks mee te maken hebben. Dat is het doel van een nieuwe website die in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is opgezet door het Trimbos-instituut.

De site biedt informatie voor ouders, naasten en kinderen, gemeenten, professionals in de jeugdzorg over KOPP/KVO. Het kan gaan om één of beide ouders. Bij psychische problemen kan gedacht worden aan depressie, angst, schizofrenie en persoonlijkheidsstoornissen, zoals borderline. Onder verslavingsproblemen gaat het om alcohol- en drugsverslaving. Van de 577.000 minderjarige kinderen, zijn 423.000 kinderen 12 jaar of jonger.

Lees meer.