Gepubliceerd op 26-11-15

Nieuwe website informeert over ‘nieuwe jeugdbescherming’

De website Nieuwe jeugdbescherming helpt de jeugdbescherming en jeugdreclassering zich verder te ontwikkelen en te versterken in het nieuwe gedecentraliseerde stelsel. De website is op 23 november jl. gelanceerd. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft het initiatief genomen tot deze website.

Nieuwe jeugdbescherming is een term die wordt gebruikt sinds de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. De website bevat informatie voor iedereen die beroepshalve een verantwoordelijkheid heeft voor het veilig opgroeien van kinderen, zoals achtergrondinformatie over de jeugdbescherming en -reclassering, regelgeving en juridische aspecten.

Binnenkort verschijnt ook een artikel over Jeugdbescherming Regio Amsterdam op de nieuwe site.

De site maakt deel uit van het stimuleringsprogramma SWING, een programma voor instellingen die gecertificeerd zijn om jeugdbescherming en jeugdreclassering uit te voeren.