Nieuwe folders AKJ voor kinderen, jeugdigen en ouders

AKJ-Logo-2016_RBG_WEBMedewerkers van Jeugdbescherming willen kinderen en ouders zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat (één van de) betrokkenen ergens ontevreden over zijn. Cliënten, maar ook andere direct betrokkenen, die het niet eens zijn met de begeleiding van Jeugdbescherming, kunnen een klacht indienen. Daarvoor is bij Jeugdbescherming een klachtprocedure.

Bij zo’n procedure kunnen (pleeg)kinderen, jongeren, (pleeg- of groot) ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp/-bescherming hulp en ondersteuning krijgen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Cliënten kunnen daarvoor terecht bij het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Het AKJ heeft recentelijk een drietal folders uitgebracht voor kinderen, jongeren en de ouders/pleegouders/verzorgers , waarin wordt uitgelegd hoe het AKJ werkt.

AKJ folder voor kinderen

AKJ folder voor jongeren

AKJ folder voor ouders/pleegouders/verzorgers