Gepubliceerd op 23-11-20

Nieuw veiligheidstaxatie-instrument steun voor medewerkers

In 2019 introduceerde Jeugdbescherming een nieuw veiligheidstaxatie-instrument: de HAVIK (Handelingsgerichte Actuele Veiligheid Inschatting van het Kind). Team Onderzoek van Jeugdbescherming Regio Amsterdam onderzocht of de HAVIK bijdraagt aan het inschatten van de actuele veiligheid en aan het directe handelen bij onveiligheid. Uit het onderzoek blijkt dat de HAVIK de aandacht voor de actuele veiligheid en het maken van bodemeisen en veiligheidsafspraken verbetert. Hoewel de HAVIK is ontwikkeld voor toepassing in de gezinnen die worden begeleid door Jeugdbescherming, heeft de HAVIK zeker potentie om ook in andere organisaties te worden toegepast.

Combinatie veiligheidstaxatie & plan

Het beoordelen van de veiligheid van kinderen is een belangrijke taak van onze gezinsmanagers. Om nog beter te kunnen slagen in onze  missie ‘ieder kind blijvend veilig’, ontwikkelden we een nieuw veiligheidstaxatie-instrument: de Handelingsgerichte Actuele Veiligheid Inschatting van het Kind (HAVIK). Een instrument dat veiligheidstaxatie combineert met het maken van een veiligheidsplan, waarin de afspraken staan die we samen met ouders en kinderen maken om  de actuele veiligheid van de kinderen te bevorderen.

Geschikt hulpmiddel

De hoofdvraag in ons onderzoek was in hoeverre de HAVIK bijdraagt aan het inschatten van de actuele veiligheid om hiermee een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het instrument en het verbeteren van de dagelijkse praktijk.

De resultaten laten zien dat de HAVIK in hoge mate sensitief (96%) is voor het signaleren van actuele onveiligheid. De HAVIK is bedoeld als hulpmiddel om de veiligheidsproblematiek van kinderen in kaart te brengen en sluit inhoudelijk goed aan bij het gesprek over veiligheid in de praktijk. Gezinsmanagers geven aan dat de verbinding tussen zorgen over de actuele veiligheid, het maken van bodemeisen en veiligheidsafspraken verbeterd is en dat dit hun handelen vergemakkelijkt en stimuleert.

Geïnteresseerd in het gebruik van de HAVIK?

Het gebruik van de HAVIK kan ook in andere organisaties worden toegepast om medewerkers te ondersteunen bij het maken van veiligheidsplannen. Daarvoor gaat onze Akademie graag met organisaties in gesprek om te bepalen welke rol en betekenis de HAVIK kan hebben. Vervolgens wordt op basis van praktijkervaringen onderzocht en uitgedacht hoe de HAVIK ingezet kan worden. Ook adviseren we hoe medewerkers zich beter bewust kunnen worden wat het verschil is tussen acute en actuele veiligheid en hoe je dit bespreekbaar maakt binnen het gezin. Een gedegen implementatieplan waar ruimte om te leren en te reflecteren deel van uitmaken, is hiervoor een belangrijke voorwaarde.

Wilt u meer informatie over het onderzoek en het gebruik van de HAVIK? Neem dan contact op met: kennis@jeugdbescherming.nl