Gepubliceerd op 13-09-17

JIM kan leed voorkomen bij uithuisplaatsing

JIM. Het kan de buurman, een tante of een vriend zijn. JIM is ‘Jouw Ingebrachte Mentor’. Het is een methode waarbij een jongere zelf een mentor, een vertrouwd persoon met wie hij een goede band heeft, kan aanwijzen. Met JIM kan een uithuisplaatsing voorkomen worden.

Jeugdbescherming Regio Amsterdam omarmt het idee achter JIM volledig en zet deze methode zelf ook geregeld in. “Maar een uithuisplaatsing voorkomen is voor ons geen doel op zich. Absolute voorwaarde is dat kinderen werkelijk veilig zijn.”

In het Parool is op 12 september jl. een artikel verschenen over JIM. Lees verder.