Gepubliceerd op 31-08-18

Maandag 3 september manifestatie Jeugdzorg.

Manifestatie Jeugdzorg: kom ook!

Op maandag 3 september 2018 maken onze collega’s hun agenda leeg voor de grote jeugdzorgmanifestatie in Den Haag!

Waarom? Omdat kinderen in de jeugdzorg recht hebben op veiligheid en goede jeugdhulp. We hebben maximale politieke steun nodig uit Den Haag om aan de slag te gaan met de wachtlijsten, werkdruk en administratieve lasten die de kwaliteit van zorg en hulp voor kinderen op dit moment in de weg staan. Het vinden van geschikte collega’s en het bieden van een werkklimaat waarin ze hun werk ook met plezier blijven doen zullen we landelijk, met de hele sector en overheid, moeten oppakken.

Maar de werkdruk is toch altijd al hoog geweest?

Het is geen nieuw verhaal. We verrichten lokaal al enorm veel inspanningen met netwerkpartners en gemeenten om hier oplossingen voor te vinden. De gezamenlijke wil om korter, intensiever en vooral effectieve hulp te organiseren is groot bij alle partijen. Maar de noodkreet van de jeugdzorg om de werkdruk en het gevoel van machteloosheid weg te nemen is landelijk. We kunnen onder huidige omstandigheden geen van alle de kwaliteit bieden die we nastreven. Onze collega Petra verwoordde dit mooi in deze reportage op AT5.

Manifestatie Jeugdzorg: kom ook!

Met alle collega’s van de FNV nemen we stelling. Het is niet langer een geval van ‘niet kunnen’ of ‘geen geld’, maar van politieke keuzes. Als we kinderen niet kunnen bieden wat ze nodig hebben, dan zijn de gevolgen niet meer te dragen voor professionals en cliënten. Er kan niet goed genoeg meer worden gezorgd voor kinderen in nood. Daarom gaan we in de aanloop naar Prinsjesdag onze eisen voor een goede jeugdzorg neerleggen bij de betrokken minister.

De inzet:

  • minstens € 750 miljoen: € 450 miljoen van eerdere bezuinigingen + de toename in zorgvraag van € 300 miljoen;
  • minder administratie;
  • minder aanbestedingswaanzin.

Tijd om actie te ondernemen

Sta jij hier achter? Dan kun je op maandag 3 september niet wegblijven.  We vragen je daarom nadrukkelijk om bij de manifestatie op de Lange Voorhout in Den Haag van 13.00 tot 15.00 uur aanwezig te zijn, zodat je letterlijk gezien en gehoord wordt. Neem zoveel mogelijk collega’s mee. Voor de toekomst van je vak, voor gezond en prettig werken en voor KwaliTIJD voor het kind!

Voor meer informatie, lees verder op de website van de FNV.