Terug

Klachtformulier

Hieronder treft u het digitale klachtenformulier.

Klachtformulier

Doel van Jeugdbescherming Regio Amsterdam is ‘Ieder kind veilig’. Het belang van de ouder(s) is daarmee soms onderschikt. De commissie beoordeelt of uw klacht gegrond (=terecht) of ongegrond (=onterecht) is. Wanneer uw klacht terecht is, kan de klachtencommissie Jeugdbescherming een advies geven om tot een oplossing te komen.

Na de uitspraak van de klachtencommissie informeert de klachtencommissie de directie van Jeugdbescherming, die vervolgens een reactie aan u stuurt. Deze procedure maakt dat het gemiddeld enkele maanden kan duren voordat de klachtencommissie uitspraak kan doen of uw klacht (on)terecht is en u bericht van de directie daarover hebt ontvangen.

 

Klachtenformulier

Hieronder treft u ons digitale klachtenformulier.

Klachtenformulier

Welke kinderen betreft het?

Over wie wordt geklaagd? Wie is de beklaagde?

Sluiten

Solliciteren op Klachtformulier

Sollicitatie