Kindertelefoon luidt noodklok over voortbestaan

De Kindertelefoon luidt de noodklok over zijn voortbestaan. De organisatie is bang in de financiële problemen te komen als met 388 gemeenten moet worden onderhandeld over de betaling voor zijn diensten. Dat moet vanaf 2018 vanwege het aflopen van een overgangsregeling. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) heeft hetzelfde probleem. Lees verder

Kindertelefoon
De kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren tussen de acht en achttien jaar. Ze helpen kinderen die worden gepest, thuis problemen hebben, ruzie met vrienden of zich rot voelen.

AKJ
Het AKJ ondersteunt alle (pleeg)kinderen, jongeren, (pleeg- of groot) ouders en verzorgers die te maken hebben met jeugdhulp. Als mensen een klacht hebben, kan het AKJ hen onafhankelijk helpen.