Gepubliceerd op 13-12-19

Jeugdbescherming Regio Amsterdam en Jeugd Veilig Verder gefuseerd

Op 11 december jl. zijn Jeugdbescherming Regio Amsterdam en Jeugd Veilig Verder juridisch gefuseerd.  Dit betekent dat de Jeugdbescherming is uitgebreid met 3 nieuwe regio’s: Zuidoost Brabant, Rijk van Nijmegen en Centraal Gelderland. Jeugd Veilig Verder zal nu als onderdeel van Jeugdbescherming haar werkzaamheden met dezelfde methodiek en volgens dezelfde kwaliteitsmaatstaven in deze regio’s blijven uitvoeren.

Jeugd Veilig Verder is in 2016 als coöperatie opgericht door twee leden: Jeugdbescherming Regio Amsterdam en Lumens met als doel samen te bouwen aan een toekomstperspectief voor de jeugd.

Meer weten over Jeugd Veilig Verder? Ga naar de website.