Gepubliceerd op 23-06-16

Jeugdbescherming ontvangt legaat

In 2015 mocht Jeugdbescherming een legaat ontvangen van ruim drie ton. Aan de besteding van het bedrag waren door de overledene geen voorwaarden verbonden. We hebben gemeend dit mooie bedrag in te zetten voor onze medewerkers.

We doen mooi en belangrijk werk om het doel ‘Ieder kind veilig’ te bereiken, maar de heftige problematiek in de gezinnen vraagt veel van onze mensen. Daarom besteden we dit jaar in het kader van ‘de medewerker centraal’ onder andere elke maand aandacht aan een bepaald vitaliteitsthema. Door het legaat maken het we het financieel mogelijk.

legaat