Gepubliceerd op 05-08-16

Jeugdbescherming deelt ervaringen op internationaal congres EUSARF

header3 EUSARF

Op dinsdag 13 tot en met vrijdag 16 september a.s. vindt het tweejaarlijkse EUSARF (European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents) congres plaats in Spanje: hét Europese congres over jeugdbescherming, jeugdzorg en pleegzorg. Jeugdbescherming is  net als in 2014 uitgenodigd hier presentaties te houden om haar visie en kennis te delen en van elkaar te leren. We doen dit nu samen met onze samenwerkingspartners in onderzoek: Barbara Regeer van het Athena Instituut van de Vrije Universiteit en Leonieke Boendermaker van het lectoraat Kwaliteit en effectiviteit in de zorg voor jeugd van de Hogeschool van Amsterdam.

De presentaties

Deze gaan over het systeemgericht werken als gezinsmanager, over het gebruik van de ARIJ bij het maken van inschattingen van veiligheid en risico’s, over het Lerend Effectiviteitsonderzoek en over video-reflectie.

Safety for children first: Focus on children in family focused case management?
Door Inge Busschers & Leonieke Boendermaker

Decision support in case management for high risk families
Door Mirte Forrer, Inge Busschers, Marc Dinkgreve & Sigrid van de Poel

Research in daily practice (how we) just do it!
Door Marc Dinkgreve, Sigrid van de Poel, Inge Busschers & Barbara Regeer

Alignment of perspectives, skills and attitudes through video reflection: The role of team managers in a Youth care Protection Agency.
Door Arnout Bunders, Marc Dinkgreve, Jacqueline Broerse & Barbara Regeer

Meer informatie ?

Voor meer inhoudelijke informatie (in het Engels) over de vier presentaties, klik hier.
Voor meer informatie het congres, kijk op de website van EUSARF