Gepubliceerd op 05-02-15

Jaarlijkse controle-audit geslaagd

Jeugdbescherming Regio Amsterdam heeft gisteren tijdens de jaarlijkse controle-audit een positieve beoordeling gekregen van het Keurmerkinstituut. Op een aantal verbeterpunten na was het auditteam zeer tevreden over de uitvoering van GGW en het functioneren van de hele organisatie. 

De auditors waren hier een jaar geleden ook. Ze waren onder de indruk van de manier waarop we verder zijn gegaan met de ontwikkeling van de GGW-methodiek, waarbij de interne audits en de back-to-basic-training een belangrijke rol hebben gespeeld. Hun conclusie was dat we de enorme verandering van het jeugdstelsel heel degelijk opvangen.

Programma
De auditors en de inspectie waren bij een casuïstiekoverleg en hadden onder meer gesprekken met gezinsmanagers, gedragsdeskundigen, teammanagers en het Service Centrum over hun dagelijkse werk. Daarnaast waren er gesprekken met de directie over wat is bereikt en over de borging van GGW.

De controle werd uitgevoerd door vier auditors in aanwezigheid van twee inspecteurs van het ministerie van Veiligheid en Justitie.