menu

Wat zijn de resultaten?

In 2014 is Jeugdbescherming uitgeroepen tot ‘Radicale Vernieuwer’. Begin 2015 won Jeugdbescherming de titel ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar’. Dit succes is te danken aan de nieuwe werkwijze. Sinds de invoering van het intensief gezinsgericht casemanagement in 2011, is het aantal ondertoezichtstellingen met 50% gedaald en het aantal gedwongen uithuisplaatsingen met 60%. De cliëntentevredenheid nam toe van een 5,8 (in 2012) naar een 7,4 (2013) en een 7,5 (in 2014).

 

Over de nieuwe werkwijze zei moeder en cliënte Monique:
‘Opeens kreeg ik een gezinsmanager toegewezen.
Het was alsof ik van de hel in de hemel belandde.’

Bron: Film ‘Beste Overheidsorganisatie 2014’ 

 

Verbeteren

Om onze dienstverlening blijvend te verbeteren, betrekken wij gezinnen bij ons werk. Dat doen we in de vorm van een cliëntenraad, cliëntenpanels en cliënttevredenheidsmetingen. Onze ambitie is om hierbij kinderen en jongeren nog beter te betrekken en de rol van de cliëntenraad verder uit te werken.

Besparingen

Met de invoering van het intensief gezinsgericht casemanagement is een jaarlijkse besparing gerealiseerd van circa twaalf miljoen bij Jeugdbescherming zelf en een besparing van circa tien miljoen door verminderd beroep op dure jeugdzorg (geïndiceerde jeugdzorg). Ook is er sprake van een substantiële besparing op de kosten voor de Raad voor de Kinderbescherming en de kinderrechter die tenminste evenredig is aan de daling van het aantal ondertoezichtstellingen en gedwongen uithuisplaatsingen.

Ook hebben we onze jaarlijkse exploitatiekosten sterk verlaagd. Zo zijn we van zeven naar één locatie gegaan. Lees onze brochure over onze professionele werkomgeving.

 

Volg ons ook op social media