menu

Samenwerkingspartners

Om ieder kind veilig te laten opgroeien en om resultaten te boeken met de gezinnen, werken we intensief samen met een groot aantal ketenpartners. Dat gebeurt zowel in de dagelijkse praktijk van de gezinsmanagers als op het niveau van management en directie.

Het gaat om partners op het gebied van jeugdzorg, Veilig Thuis, GGZ, (L)VB en ook met huisartsen, wijkteams, woningcorporaties, onderwijs en vrijwilligersorganisaties werken we samen.

Jeugdbescherming voert in samenwerking met al deze partners intensief gezinsgericht casemanagement uit voor gezinnen die niet willen en/of niet kunnen meewerken aan de noodzakelijke verbetering van de veiligheid van hun kinderen. Wanneer dat nodig is, werkt Jeugdbescherming (als gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering) daarbij nauw samen met de Raad voor de Kinderbescherming, politie en justitie.

Jeugdbescherming streeft ernaar met haar partners werkprocessen in de keten te vereenvoudigen, onnodige schakels weg te nemen én doorlooptijden te versnellen. We willen zo een bijdrage leveren om het zorgcontinuüm te verbeteren, zodat de gezinnen sneller de juiste zorg ontvangen en zo snel als mogelijk op eigen kracht verder kunnen. Dat willen we samen met de partners bewerkstelligen.

We evalueren regelmatig met onze partners of we gezamenlijk tot de juiste resultaten komen en wat er voor nodig is ons blijvend te verbeteren.

Daarnaast werken we samen met de Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit in het kader van onderzoek naar de effectiviteit en doorontwikkeling van intensief gezinsgericht casemanagement. Lees meer bij de Jeugdbescherming Akademie.

 

Volg ons ook op social media