menu

Onze producten

1. Intensief Systeemgericht Casemanagement

Intensief Systeemgericht Casemanagement

Jeugdbescherming draagt bij aan de bescherming van kinderen en daardoor aan een veilige ontwikkeling van kinderen. We zijn een gecertificeerde instelling voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Om er voor te zorgen dat ieder kind – blijvend – veilig opgroeit, hebben wij een werkzame methode ontwikkeld: Intensief Systeemgericht Casemanagement. Sinds 2011 brengen we dat in de praktijk.

De kernbegrippen van de methode zijn:

 • Het gezin centraal
 • Eén gezin, één gezinsplan, één gezinsmanager
 • Bewezen effectieve gespreksmethodiek Functional Family Parole Services (FFPS)
 • De eigen kracht van het gezin en het sociale netwerk

Ons concept levert resultaten op voor kinderen die onveilig opgroeien in de meest ingewikkelde gezinnen. Daarnaast is ons concept ook financieel interessant voor u. Wij werken gezinsgericht en hanteren een gezinstarief voor alle kinderen in één gezin en niet één tarief per kind.

bollenschema-gezinsplan-jbra

2. Consultatie

Consultatie

Consultatie is het geven van advies over gezinnen door gezinsmanagers van Jeugdbescherming aan professionals van uw gemeente. Het kan gaan om advies over hoe het gezin gemotiveerd kan worden de veiligheid te verbeteren of om ondersteuning bij de beoordeling of een gezin in aanmerking komt voor de uitvoering van Intensief Systeemgericht Casemanagement.

Consultatie is ook het meegaan op huisbezoek door gezinsmanagers van Jeugdbescherming, met professionals van uw gemeente. Ook hier gaat het om met name de beoordeling van de veiligheidssituatie.

3. Uitvoering van jeugdteamactiviteiten

Uitvoering van jeugdteamactiviteiten

Wij voeren jeugdhulp in uw lokale teams uit met een afgeleide versie van onze bewezen succesvolle werkwijze van Intensief Systeemgericht Casemanagement.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over intensief casegericht systeemmanagement, consultatie of de uitvoering van jeugdteamacitiviteiten, kunt u bellen met of mailen naar een van onze accountmanagers:

4. Training

Training

De Jeugdbescherming Akademie geeft praktijkgerichte trainingen voor professionals in de jeugdzorg. Alle trainers zijn zelf actief in onze praktijk en zijn ervaren in het doorvoeren van implementaties en verbeterslagen.

5. Organisatieadvies en procesbegeleiding

Organisatieadvies en procesbegeleiding

De Jeugdbescherming Akademie biedt organisatieadvies en procesbegeleiding op maat op het gebied van jeugdzorg. We helpen uw organisatie dusdanig in te richten dat de transformatie blijvend is en de resultaten structureel verbeteren. Op deze manier biedt u uw professionals in uw organisatie blijvende ondersteuning bij hun werkzaamheden en in hun ontwikkeling. Wij kunnen ook goed adviseren en begeleiden bij de organisatie van een professionele werkomgeving . Ook is het mogelijk samenwerkingstrajecten aan te gaan op het gebied van dienstverlening met het Servicecentrum van Jeugdbescherming. Dit kan voordelen voor uw organisatie hebben in verband met schaalgrootte.

Brochure Professionele Werkomgeving

6. Symposia

Symposia

Twee à drie keer per jaar organiseert de Jeugdbescherming Akademie symposia. Tijdens deze symposia worden actuele thema’s in de jeugdzorg besproken. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de gedragsdeskundigen van Jeugdbescherming. Hierbij worden relevante deskundigen uit de wetenschap en het werkveld uitgenodigd als sprekers en voor discussie.

Lees meer bij Kennis

7. Franchise

Franchise

We leiden uw medewerkers op in het Intensief Systeemgericht Casemanagement. Daarnaast bieden we begeleiding op alle facetten van de organisatieontwikkeling die nodig zijn om op deze wijze te werken en de beproefde methode ook bij uw organisatie tot een succes te maken.

Lees meer bij Franchise

8. Werkbezoek

Werkbezoek

Gemeenten en professionals in de jeugdzorg die meer willen weten over onze organisatie nodigen we graag uit voor een op maat gemaakt werkbezoek.

Tijdens een werkbezoek krijgt u veel informatie over onze organisatie en onze werkwijze. U kunt bijvoorbeeld een casuïstiekbespreking bijwonen. Dit is een overleg waar de gezinsmanagers samen met de teammanager en een gedragsdeskundige besluiten nemen over wat nu nodig is om de veiligheid van de kinderen te waarborgen.

Onze gezinsmanagers zijn altijd bereid om in een persoonlijk gesprek meer te vertellen over hun werk en alle vragen te beantwoorden.

Wilt u meer weten over een specifiek onderwerp? Dan kan daar in uw werkbezoek extra aandacht aan worden besteed. In overleg met u wordt het programma op maat samengesteld.

Aan een werkbezoek zijn mogelijk kosten verbonden. Dit is afhankelijk van het programma en het aantal deelnemers.

 

Formulier werkbezoek

Wilt u op werkbezoek komen bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam? Laat het ons dan weten en stuur onderstand formulier ingevuld naar ons toe. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Graag tot ziens!

  Gegevens contactpersoon

  *De velden met een * zijn verplicht.

   

  Meer informatie?

  Heeft u vragen over de producten 4 t/m 8, dan kunt u ook contact opnemen Antonietta Perini, teammanager bij Jeugdbescherming Akademie. Zij is telefonisch bereikbaar via 06 13 76 75 72 en per mail a.perini@jeugdbescherming.nl . U kunt ook bellen naar het algemene nummer van Jeugdbescherming, 020 487 82 22,  of mailen naar akademie@jeugdbescherming.nl.

  Volg ons ook op social media