menu

Aanmelden van een gezin

Aanmelden van een gezin

Gezinnen kunnen zich niet zelf aanmelden bij Jeugdbescherming. Aanmeldingen vinden plaats door wijkteams, Veilig Thuis of na een uitspraak van een rechter. 

 

De wijkteams

Wijkteams hebben een laagdrempelig karakter en staan dichtbij de gezinnen en lokale voorzieningen in de buurt. Wijkteams bieden vooral preventieve hulp om zo kleine problemen klein te houden en zo snel als mogelijk op te lossen. Als de situatie daarom vraagt, kan er door het wijkteam consultatie worden gevraagd aan Jeugdbescherming. Waar nodig zal een gezin cliënt van Jeugdbescherming worden.

 

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het regionaal meldpunt voor geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het is een samenvoeging van het oude Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). Veilig Thuis beoordeelt iedere melding, biedt advies, verwijst naar de juiste hulp en schakelt Jeugdbescherming in als daar aanleiding voor is.

 

Justitie

Als een kind te maken krijgt met een uitspraak van de rechter omdat er een strafbaar feit is gepleegd of het onder toezicht is gesteld, wordt het gezin cliënt bij Jeugdbescherming.

 

 

Volg ons ook op social media