menu

We zijn allemaal jeugdbeschermers, ook jij kunt kindermishandeling stoppen.

Doel:
Huiselijk geweld en kindermishandeling te leren herkennen, bespreekbaar te kunnen maken en te kunnen stoppen.

Deelnemers die de training gevolgd hebben:
• Deelnemers weten wat kindermishandeling is.
• Deelnemers weten wat de signalen zijn van kindermishandeling.
• Deelnemers weten wat de gevolgen zijn op de korte en lange termijn.
• Deelnemers kennen de risicofactoren.
• Deelnemers kennen de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
• Deelnemers zijn zich bewust van hun eigen belemmerende factoren als het gaat om het signaleren en bespreken van kindermishandeling en huiselijk geweld.
• Deelnemers weten wat hun eigen verantwoordelijkheid is in het signaleren en stoppen van kindermishandeling.
• Deelnemers kunnen signalen objectief benoemen.
• Deelnemers kunnen signalen objectief bespreken

Doelgroep:
Deze training is bedoeld voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan het stoppen van kindermishandeling, en voor professionals die geacht worden te werken met de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld in het bijzonder.

Borging:
Zowel tijdens als na de training zal stilgestaan worden bij de vraag hoe de gewenste gedragsverandering geborgd kan worden. Deelnemers leren hoe ze inzicht blijven houden en hoe samen verbeteringen gevolgd kunnen worden.