menu

Vragenwaaier seksualiteit en intimiteit

7.50

In de gezinnen waarmee professionals in de Jeugdzorg te maken hebben, kan er iets aan de hand zijn rondom seksualiteit en intimiteit. Als professional zul je altijd aandacht aan dit onderwerp moeten besteden. Welke vragen kun je stellen in een gesprek met ouders en kinderen? De waaier geeft professionals handvatten voor de gespreksvoering met ouders en kinderen, handig onderverdeeld in verschillende leeftijdscategorieën.