menu

Systeemgerichte Motiverende Gespreksvoering

Deelnemers die de training gevolgd hebben:
• Kunnen kijken naar het hele cliëntsysteem en weten in hun handelen de belangen van alle leden van dit systeem mee te wegen.
• Hebben inzicht in de beweegredenen van gezinnen om niet mee te werken.
• Weten hoe in gesprek te gaan met een gezin.
• Zetten het huishouden in hun eigen kracht om de problematiek op te lossen en stemmen verwachtingen af met het gezin.

Doelgroep:
Professionals in de jeugdzorg en aanpalende domeinen zoals de GGZ en (L)VB.