menu

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Doel
Deze training heeft als doel dat professionals kennis te laten nemen van de meldcode en de daarin te nemen stappen.

Deelnemers die de training gevolgd hebben:
• weten wat kindermishandeling en huiselijk geweld is;
• weten waarom de meldcode belangrijk is;
• kennen de stappen van de meldcode.

Doelgroep:
Scholen/onderwijzers, huisartsen, spv-ers, psychologen, psychiaters, jeugdhulpverleners en overig professionals welke met kinderen of ouders werken.