menu

Maak de basis op orde, de eerste stap naar resultaat

5,500.00

Deelnemers die de training gevolgd hebben:
• weten waar hun meerwaarde ligt;
• kennen hun basisuitgangspunten;
• kennen hun klanten en weten wat die willen;
• weten wat hun doel is;
• leggen, redenerend vanuit de uitgangspunten, de meest effectieve overlegvorm vast;
• weten hoe ze rekenschap voor hun eigen handelen kunnen afleggen en hoe ze kunnen aantonen dat ze effectief werken;
• maken afspraken over hoe ze kunnen rapporteren;
• zetten een teamcultuur neer waar reflectie op eigen handelen centraal staat.