menu

Loverboy problematiek “de bril op”

Deelnemers die de training gevolgd hebben:
• hebben een beeld van de huidige loverboyproblematiek.
• weten hoe zij moeten handelen bij loverboyproblematiek.
• kunnen signalen herkennen.
• kunnen in gesprek over seksualiteit.
• kennen het stappenplan van Azough.
• kennen de sociale kaart.