menu

Complexe Scheidingen | training

Doel:
Het doel van de training is om de gevolgen van vechtscheidingen te leren kennen en in te grijpen om de onveiligheid voor en van kinderen te stoppen.

Deelnemers die de training gevolgd hebben:
• weten wat de gevolgen van een vechtscheiding voor kinderen zijn;
• hebben kennis over de fases in een vechtscheiding;
• weten waar en wanneer ze externe expertise moeten vragen of wanneer het gezin overgedragen kan worden;
• weten hoe ze ouders kunnen motiveren en een gesprek kunnen voeren;
• weten hoe ze onpartijdig om kunnen gaan met de heftige emoties in een gesprek;
• weten hoe ze het netwerk (familie, hulpverleners, advocaten) kunnen inzetten binnen het hulpverleningstraject.
• zijn in staat om met elkaar vast te stellen of er sprake is van een vechtscheiding.
• zijn in staat om met elkaar keuzes te maken in de aanpak van vechtscheidingen.
• hebben tools om met het systeem het gesprek aan te gaan over de gevolgen voor kinderen van een vechtscheiding.
• hebben tools om met kinderen het gesprek aan te gaan over de situatie.
• hebben tools om afspraken te maken over de veiligheid van kinderen in vechtscheiding.

Doelgroep:
Professionals die met gezinnen werken waarbij vechtscheidingsproblematiek speelt.