menu

Juridische scholing Straf

Hoe werkt het in de rechtbank? Hoe ziet het strafrechtelijk kader eruit? Hoe rapporteer en adviseer ik om optimaal de rechten en veiligheid van de jongeren te kunnen bepleiten?

Doel:
Deelnemers die deze training hebben gevolgd:

  • hebben basiskennis van het Nederlands rechtssysteem en van het procesreglement Civiel Jeugd;
  • kennen de jeugdbeschermingsmaatregelen;
  • kennen de van toepassing zijnde details rondom voogdij;
  • zijn zich bewust van het belang van een goede voorbereiding op de zitting;
  • weten welke informatie nodig is voor het betoog;
  • hebben zicht op het eigen handelen ter zitting;
  • kunnen een helder en kernachtig betoog houden;
  • kunnen adequaat reageren op (afwijkende) standpunten, vragen van derden en onverwachte situaties.