menu

Juridische scholing Civiel

Hoe werkt het in de rechtbank? Hoe ziet het civielrechtelijk jeugdzorgkader eruit? Hoe houd ik een betoog om de rechter te overtuigen, zodat ik optimaal de rechten en veiligheid van jongeren kan borgen?

Doel:
Deelnemers die deze training hebben gevolgd:

  • hebben basiskennis van het Nederlands rechtssysteem en van het procesreglement Civiel Jeugd;
  • kennen de jeugdbeschermingsmaatregelen;
  • kennen de van toepassing zijnde details rondom voogdij;
  • zijn zich bewust van het belang van een goede voorbereiding op de zitting;
  • weten welke informatie nodig is voor het betoog;
  • hebben zicht op het eigen handelen ter zitting;
  • kunnen een helder en kernachtig betoog houden;
  • kunnen adequaat reageren op (afwijkende) standpunten, vragen van derden en onverwachte situaties.