menu

Het vlaggensysteem

Doel:
Deze training leert je de seksuele ontwikkeling van een jeugdige op een gestructureerde wijze te duiden en hierover in gesprek te gaan.

Het Vlaggensysteem is in 2010 door het Belgische Sensoa ontwikkeld en samen met Movisie vertaald voor de praktijk. De trainers van de Jeugdbescherming Akademie zijn door Movisie gecertificeerd voor het verzorgen van deze training.

Deelnemers die de training gevolgd hebben:
• weten het gedrag van kinderen te duiden en te plaatsen in het continuüm van gezond naar zeer ongezond seksueel gedrag;
• hebben concreet toepasbare instrumenten in handen om de handelingsverlegenheid rond dit thema te doorbreken;
• weten seksueel gedrag van kinderen te concretiseren waardoor seksueel misbruik of jeugdprostitutie tijdig gesignaleerd wordt;
• weten hoe een handelingsperspectief op maat toe te passen dat afhankelijk is van het seksueel gedrag van het kind.

Doelgroep:
Iedereen die werkt met kinderen en weet hoe lastig het kan zijn om seksueel gedrag van kinderen te duiden en te bespreken.