menu

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Doel:
In deze training worden de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag behandeld, wordt geleerd hoe om te gaan met deze verschillende vormen van agressie/grensoverschrijdend gedrag en welke gesprekstechnieken ingezet kunnen worden in welke situaties.

Deelnemers die de training gevolgd hebben:
• Kennen en herkennen de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag.
• Kennen het verschil tussen grensoverschrijdend gedrag en geweld.
• Kennen de verschillende escalatieniveaus.
• Weten wat de functie is van grensoverschrijdend gedrag.
• Kennen het veiligheidsprotocol van de eigen organisatie.
• Kunnen zoeken naar de redenen achter het gedrag van mensen.
• Weten welke hulptroepen zij kunnen inzetten.
• Weten dat er altijd invloed-wisselwerking is.
• Nemen kennis van de passende gesprekstechnieken en kunnen deze inzetten.
• Nemen kennis van de-escalerende interventies en kunnen deze inzetten.
• Nemen kennis van het mentale proces na een incident en weten welke begeleiding voor handen is.

Doelgroep:
Professionals in de zorg, die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag.