menu

Beroepsethiek en Morele oordeelsvorming (verdieping beroepsethiek en tuchtrecht

Doel:
Je leert:
• Inzicht krijgen in de regels en de code
• Kennis over de maatstaven waarmee bepaald kan worden of een handeling moreel juist is
• Hoe met behulp van de procedure voor morele oordeelsvorming op een zorgvuldige manier een moreel juist oordeel gevormd kan worden
• Ervaren dat het gezamenlijk onderzoeken van een beslissing meerwaarde heeft, omdat de weging er nauwkeuriger van wordt en het oordeel dus betrouwbaarder