menu

Training awareness radicale groeperingen

In de training leer je triggerfactoren die tot radicalisering kunnen leiden signaleren en bespreken met het gezin. Hierdoor weet je hoe te handelen, zodat de veiligheid van kinderen binnen deze gezinnen vergroot wordt.

In deze tijd waar er meer en meer signalen van radicaal gedrag en radicale acties van jongeren naar buiten komen, is het van belang dat er binnen Jeugdbescherming Regio Amsterdam vanuit het doel ieder kind blijvend veilig, meer kennis en aandacht naar dit onderwerp gaat. Jeugdbescherming heeft vanuit het doel ieder kind veilig ook een signaalfunctie aangaande radicalisering binnen de gezinnen die in begeleiding zijn.

In juni 2018 is er daarom een symposium georganiseerd over polarisatie en radicalisering.

Doel van het symposium was dat gezinsmanagers zich bewust zijn van de bril die zij op hebben en waarmee zij kijken naar gezinnen. Welke normen en uitgangspunten spelen een rol? Hoe kunnen we komen tot verbinding en uitwisseling van deze normen? Zodat we oog gaan hebben voor risicofactoren die kunnen leiden tot radicalisering.

Doel van deze training is dat gezinsmanagers basiskennis hebben over radicale groeperingen en triggerfactoren die van invloed zijn op het proces van radicalisering en leren dit te herkennen binnen de gezinnen die zij begeleiden. Gezinsmanagers kunnen triggerfactoren signaleren en weten hoe zij hierover in gesprek kunnen gaan en hoe te handelen, zodat de veiligheid van de kinderen binnen deze gezinnen vergroot wordt. Gezinsmanagers kunnen hun regierol op veiligheid ook rondom het onderwerp radicalisering beter vorm geven.

Doel:

  • Basiskennis over radicale groeperingen.
  • Basiskennis over triggerfactoren die van invloed zijn op het proces van radicalisering.
  • Signaleren van triggerfactoren.
  • Leren in gesprek gaan over triggerfactoren met het gezin.
  • Handelingsmogelijkheden bij signalen.
  • Regie op veiligheid rondom het onderwerp radicalisering.