menu

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld

Doel
De aandachtsfunctionaris leert hoe hij/zij op de onderdelen kennis, houding en vaardigheden de expert op het domein Kindermishandeling en Huiselijk Geweld wordt binnen de eigen instelling.

Deelnemers die de training gevolgd hebben:
• hebben kennis van de verschillende aspecten van huiselijk geweld en kindermishandeling;
• weten huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren;
• hebben kennis van de wet Meldcode ‘Kindermishandeling en Huiselijk Geweld’ en zijn in staat deze te implementeren binnen de eigen organisatie;
• hebben kennis van het protocol ‘Kindermishandeling en Huiselijk Geweld’ en kunnen deze toepassen.

Doelgroep:
Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en Huiselijk Geweld van organisaties, die onder de wet Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld vallen.