menu

< Terug naar het nieuwsoverzicht
Gepubliceerd op: 20-12-2017

Pilots bij Jeugdbescherming, hoe dragen zij bij aan verlichting van de werkdruk?

Bij Jeugdbescherming staat de veiligheid van kinderen voorop, en om daaraan te kunnen werken moeten wij als organisatie de voorwaarden scheppen waaronder onze gezinsmanagers hun werk goed kunnen uitvoeren. Werkdruk speelt daarbij een grote rol. Jeugdbescherming is daarom steeds bezig met het verbeteren van de werkprocessen door middel van pilots, om zodoende de veiligheid van kinderen te verhogen. Hoe hangen de pilots en werkdruk samen? Lees hier meer over drie van onze pilots in een interview met Pieter Bijkerk, strategisch adviseur bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

 

PILOT INNOVATIEVE PSYCHIATRIE

Foto: radboudumc.nl

Foto: radboudumc.nl

Wat houdt de pilot in?
“Deze pilot loopt sinds november 2016 in 4 van onze teams (3 in Amsterdam, 1 in Zaanstad). Samengevat: er gaat een SPV (Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige) mee met de gezinsmanager wanneer deze voor de eerste keer op bezoek gaat bij een gezin dat bij ons is aangemeld. De SPV doet een brede, algemene screening voor problematiek bij de ouders die invloed kan hebben op de veiligheid van de kinderen. Als er sprake is van psychiatrie, wordt deze ouder doorgeleid naar de Volwassen GGZ. Een tweede vernieuwing in deze pilot is dat er bij de behandeling van een ouder door de VGGZ rekening wordt gehouden met de rol als ouder en dus met de vraag ‘Hoe kunnen we in deze situatie in de behandeling acteren om direct al de veiligheid van kinderen te verbeteren?’. Vandaar de naam ‘Innovatieve psychiatrie’. Daarnaast neemt de SPV deel aan casuïstiek bij Jeugdbescherming en kan daardoor ook advies geven over gezinnen die al bij ons aangemeld zijn. Deze pilot is een voorbeeld van een mooie samenwerking tussen GGD, GGZ en Jeugdbescherming die leidt tot verbeterde veiligheid van kinderen.”

Hoe leidt deze pilot tot een lagere werkdruk?
“De ervaring was dat gezinsmanagers vaak vastliepen in gezinnen met ouders met mogelijke psychiatrische problemen, en dat de werkdruk daarmee als hoog wordt ervaren omdat de gezinsmanager het gevoel heeft geen vooruitgang te boeken”.

Uitkomsten en vooruitblik
“Uit onderzoek van de GGD blijkt dat in 70% van de gezinnen die bij ons aangemeld worden sprake van psychiatrie bij de ouders. De gezinsmanagers uit de pilot voelen zich erg gesteund door de SPV die meegaan. De betrokken partijen zijn enthousiast over deze pilot en willen deze graag in alle teams van Jeugdbescherming inrollen. In 2018 worden de in 2017 gestarte intervisiebijeenkomsten, gehouden tussen gedragsdeskundigen van Jeugdbescherming, SPV van de GGD en behandelaars van Arkin, inGeest en Lucertis, voortgezet. Ook wordt er lokaal én landelijk (door de ministeries) gekeken naar een structurele financiering”.

 

PILOT HUISELIJK GEWELD
Wat houdt de pilot in?
“Binnen zes weken (fase 1) na aanmelding van een gezin waarvan een vermoeden van huiselijk geweld is, plant de gezinsmanager een uitvoerdersoverleg (UVO). Normaal wordt het eerste UVO gepland als de gezinsmanager al hulpverlening heeft ingeschakeld (fase 2).

Foto: doentrainingenadvies.nl

In de pilot doen tijdens het UVO onder andere een geweldsanalyse met de juiste actoren: zowel Politie/ OM (de straf-kant) als gespecialiseerde jeugdhulp en de Jeugd- en Volwassen GGZ (de zorg-kant). We doen dit, omdat uit onder andere landelijk onderzoek bleek dat het ons als samenwerkingspartners niet goed genoeg lukt om huiselijk geweld te stoppen. Van veel gezinnen die al bij ons aangemeld zijn krijgen we nog steeds meldingen van geweld, en ook van gezinnen die bij ons zijn afgesloten komen er weer nieuwe meldingen van geweld. Deze pilot draait in twee teams”.

Hoe leidt deze pilot tot een lagere werkdruk?
“Voor onze gezinsmanagers is het demotiverend wanneer een gezin terug aangemeld wordt bij ons. Je ziet geen verbetering en krijgt niet goed grip. Het hoofdargument voor het starten van deze pilot is en blijft de onveiligheid waarin kinderen van deze gezinnen opgroeien. Daar moet sneller en met resultaat aan gewerkt worden”.

Uitkomsten en vooruitblik
“We werken volgens het check-plan-do model. De ‘check’ en ‘plan’ fases zijn geweest en deze maand zijn we begonnen met ‘do’. De UVO’s worden nu in fase 1 al gepland, en daarbij zijn dan de juiste instellingen aanwezig. De samenwerking tussen samenwerkpartners is dus ook in deze pilot van belang. De pilot loopt nog een half jaar, waarna we de resultaten analyseren: krijgen we bijvoorbeeld ook daadwerkelijk minder herhaalde meldingen van geweld binnen?”.

 

PILOT DE BEDOELING OP 10
Wat houdt de pilot in?
“Een verlaging van de caseload van gezinsmanagers: van 14 naar 10 gezinnen (bij 36u/week). Ook nauwer samenwerken met lokale teams, waardoor de juiste gezinnen op het juiste moment bij ons worden gemeld en wij de gezinnen op het juiste moment overdragen naar de lokale teams. De pilot is gestart in april 2017”.

Hoe leidt deze pilot tot een lagere werkdruk?
“Deze pilot heeft directe invloed op de werkdruk van gezinsmanagers. Door een verlaging van de caseload kun je beter methodetrouw werken. Zo lukt het nu onvoldoende om in fase 1 vaak genoeg bij gezinnen te zijn. Dat geeft een gevoel dat je je werk niet zo goed kunt doen als je zou willen. Wij hopen met deze pilot bij te kunnen dragen aan de vitaliteit van onze medewerkers, en door minder werkdruk ook minder uitval te krijgen”.

Uitkomsten en vooruitblik
“De betrokken gezinsmanagers geven aan dat zij hun werk beter kunnen doen. Zij hebben de veiligheid van kinderen beter in het oog. Er is meer tijd om de gezinnen te bespreken in de casuïstiek, waardoor het team betere beslissingen kan nemen. Dit zorgt voor meer teamgevoel. Ook hebben de gezinsmanagers meer tijd om hun gezinnen goed over te dragen naar de lokale teams”. Er zijn ook kwantitatieve resultaten. Het aantal gezinnen dat op begeleiding wacht, daalt. En de gezinnen hoeven minder lang te wachten op begeleiding.

 

WILT U MEER WETEN OVER ONZE PILOTS?
Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van Pieter Bijkerk, strategisch adviseur bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Voor vragen en informatie kunt u contact met hem opnemen via p.bijkerk@jeugdbescherming.nl

Deel dit bericht op social media

Volg ons ook op social media