menu

Wat doet Jeugdbescherming voor u?

Ieder gezin heeft wel eens problemen, maar bij sommige gezinnen gaan de problemen niet over en zijn ze een bedreiging voor de veiligheid van de kinderen. Er is bijvoorbeeld sprake van fysiek of verbaal geweld, seksueel misbruik, ernstige ruzies of er wordt niet voor de kinderen gezorgd.

Jeugdbescherming kan dan helpen. Samen met uw gezin en uw omgeving zoeken we naar oplossingen voor de problemen. Met als belangrijkste doel het creëren van een veilige thuissituatie zodat uw gezin uiteindelijk zonder Jeugdbescherming weer verder kan.

Is er acuut gevaar?

De situatie thuis kan plotseling uit de hand lopen. Een kind of anderen in het gezin worden bedreigd in hun veiligheid. Probeer uzelf en uw gezin eerst in veiligheid te brengen. Ga naar iemand toe die u vertrouwt. Aarzel niet.

Als er sprake is van een spoedeisende situatie, belt u met Veilig Thuis:

0800 2000 (24 uur per dag, 7 dagen per week, gratis te bereiken).

Is er geen acuut gevaar, maar dreigt de situatie wel uit de hand te lopen?

ouders-beeldMet vragen of problemen over opvoeden en opgroeien, kunt u soms terecht bij vrienden, buren of familie. Heeft u zorgen over kindermishandeling of huiselijk geweld bij uw eigen kind of dat van een ander? Praat met de huisarts, de school of een andere vertrouwenspersoon in uw omgeving. Of ga naar een wijkteam bij u in de buurt.

U kunt ook bellen met Veilig Thuis: 0800 2000 (24 uur per dag, 7 dagen per week, gratis te bereiken).

Bent u al cliënt bij Jeugdbescherming? Bel dan uw gezinsmanager of het algemene nummer van Jeugdbescherming: 020 487 82 22.

 

Volg ons ook op social media