menu

Belangrijke organisaties

Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Meer informatie over Veilig Thuis.

Wijkteam bij u in de buurt

U kunt voor hulp altijd terecht bij het wijkteam bij u in de buurt. Zij weten precies welke informatie u nodig heeft, of met wie u verder kunt praten. Meer informatie over de Wijkteams.

Buurteams in Amsterdam

Vanaf 1 april komt er in iedere Amsterdamse buurt een buurtteam. Amsterdammers kunnen bij een buurtteam in hun wijk terecht met alle vragen op het gebied van sociale zorg, wonen, werk, meedoen, geld, gezondheid en veiligheid. Meer informatie over de buurteams vindt u op de site van de gemeente Amsterdam en in deze brochure.

De Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming onderzoekt (gezins)situaties en adviseert over wat de beste oplossing is voor het kind. Meer informatie over de Raad voor de Kinderbescherming.

Stichting Pleegzorg Nederland

Pleegzorg Nederland zet zich in voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Zij bieden informatie op het gebied van pleegzorg en zetten zich in voor de werving van pleegouders. Meer informatie over Stichting Pleegzorg.

Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld biedt dag en nacht hulp aan iedereen die kort geleden een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt. Meer informatie over Centrum Seksueel Geweld.

Hulplijn Seksueel Misbruik

Deze website is bedoeld voor slachtoffers of getuigen van seksueel misbruik of geweld. Slachtoffers kunnen met hun verhaal en vragen terecht bij de Hulplijn Seksueel Misbruik. Ook anoniem. Meer informatie over de hulplijn seksueel geweld.

Ouder- en Kindteams Amsterdam

Woont u in Amsterdam? Dan kunt u voor vragen over opvoeden en opgroeien terecht bij uw ouder- en kindadviseur. Samen met jeugdartsen, verpleegkundigen en jeugdpsychologen vormen zij de Ouder- en Kindteams. Meer informatie over Ouder- en Kindteams.

Volg ons ook op social media