menu

Hulp zoeken is belangrijk

Kinderen hebben recht op een veilige opvoeding, zodat zij kunnen opgroeien tot gezonde en evenwichtige volwassenen die volwaardig meedoen in de maatschappij. Meestal kunnen ouders dat zelf, soms met hulp van hun netwerk of van organisaties uit de buurt. Als het ouders niet lukt om te zorgen voor een veilige ontwikkeling van hun kinderen, dan is de inzet van Jeugdbescherming nodig. Samen met u en uw gezin gaan we werken aan een veilige ontwikkeling van uw kinderen. Elke ouder wil immers het beste voor zijn kind.

Jeugdbescherming gaat direct aan de slag met het hele gezin om de kinderen zo snel mogelijk de juiste hulp te kunnen bieden. Zo kunnen kinderen nu en in de toekomst veilig opgroeien.

Wij komen in actie als anderen, zoals een wijkteam, ons dat vragen. Omdat zij zich zorgen maken over de veiligheid van kinderen en het wijkteam zelf niet of niet snel genoeg deze veiligheid kan bereiken.

Dat kan gaan om kinderen die fysiek, verbaal of seksueel mishandeld worden, maar ook om kinderen die het ontbreekt aan gezag, structuur en geborgenheid. Ook kinderen die lijden onder de gevolgen van een langdurig moeizame scheiding en kinderen die een strafbaar feit hebben gepleegd kunnen cliënt zijn bij Jeugdbescherming. Wij zorgen ervoor dat de juiste stappen worden gezet om deze bedreigingen van hun veiligheid weg te nemen.

Beelden_Pagina_2

Een kind heeft recht op:

  1. een ontwikkeling die past bij de leeftijd
  2. goede verzorging
  3. een veilige omgeving
  4. structuur in het leven
  5. respect
  6. geborgenheid en steun van tenminste één volwassene
  7. mensen in de omgeving die ondersteunen en aanmoedigen
  8. onderwijs
  9. opvoeders die zelf niet al te grote problemen hebben waar ze de kinderen mee belasten
  10. een gezonde seksuele ontwikkeling

U kunt meer lezen in onze Pedagogische Visie.

 

 

Volg ons ook op social media