menu

Cliëntenparticipatie

Jeugdbescherming vindt de mening en ideeën van gezinnen zeer waardevol. Het helpt ons om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bij participatie zijn drie belangrijke aspecten te onderscheiden:

  • Het gaat over kwesties die cliënten, maar ook gezinsmanagers relevant vinden
  • Het gaat over de begeleiding van de gezinnen (bijvoorbeeld bejegening, inhoud, communicatie)
  • Het gaat over de organisatie van de begeleiding (bijvoorbeeld locatie, regelgeving, inspraak)

Jeugdbescherming geeft door middel van een actieve cliëntenraad, cliëntenpanels en het cliënttevredenheidsonderzoek invulling aan cliëntenparticipatie.

 

De cliëntenraad

De cliëntenraad is het luisterend oor. De raad denkt mee, praat mee en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies over zaken die voor cliënten van belang zijn. De cliëntenraad bestaat uit jongeren, ouders en verzorgers die zelf cliënt zijn of waren bij onze organisatie. Zij geven vanuit hun ervaringen advies over wat er beter kan en wat al goed werkt. Ook werken de cliëntenraad en Jeugdbescherming samen om de hulp te verbeteren en de betrokkenheid van cliënten te vergroten. De cliëntenraad heeft regelmatig overleg met het bestuur van Jeugdbescherming.

Het kan bijvoorbeeld gaan over de samenwerking van Jeugdbescherming met gezinnen, de werkwijze, over cliënttevredenheid, over klachten en procedures, over communicatie, over geldzaken en over toekomstplannen. Ook is de cliëntenraad klankbord en vraagbaak voor (oud-)cliënten van Jeugdbescherming.

 

Cliëntenpanels

Tijdens cliëntenpanels praten cliënten van Jeugdbescherming over een specifiek thema. Per team is er minimaal één cliëntenpanel per jaar.

 

Cliënttevredenheidsonderzoek

De jaarlijkse meting van de cliënttevredenheid is een instrument om de mening en waardering van onze cliënten te horen. In 2014 is de cliënttevredenheid gestegen met bijna twee punten van 5,8 (2012) naar 7,5.

 

Volg ons ook op social media