menu

Visie en missie

Visie

Jeugdbescherming beschermt kinderen die in hun veiligheid en ontwikkeling bedreigd worden. Uitgangspunt is het internationaal verdrag voor de rechten van het kind (IVRK). Ieder kind heeft het recht om veilig op te groeien tot een respectvolle volwassene. Als ouders, tijdelijk, geen veilige opvoeding willen of kunnen bieden, dan is onze inzet nodig. Het gaat hierbij om kinderen die het ontbreekt aan gezag, structuur en geborgenheid of om kinderen die fysiek, verbaal of seksueel mishandeld worden.

Jeugdbescherming wil het leven van kinderen die onveilig opgroeien en bij ons aangemeld zijn, positief beïnvloeden. De begeleiding van Jeugdbescherming richt zich op het wegnemen van de oorzaken van onveiligheid. Wij zorgen het liefst samen met het gezin en het netwerk rond het kind voor een leefsituatie waarin kinderen veilig kunnen opgroeien.

 

Missie

Onze missie is: ieder kind veilig. Wij willen kwetsbare kinderen de gelegenheid bieden zich te ontwikkelen tot respectvolle volwassenen en goede opvoeders. En wij willen patronen doorbreken: voorkomen dat problemen aan volgende generaties worden doorgegeven. Structurele veiligheid is hierbij van essentieel belang. Wij zorgen voor een veilige basis, een fundament waarop kinderen zich kunnen ontwikkelen. Dat doen we samen met de gezinnen en hun netwerk en ook met ons eigen netwerk van samenwerkingspartners.

Lees hier onze Klantbelofte.

Volg ons ook op social media