menu

Platform Ieder Kind Veilig

Kinderen zijn voor hun veiligheid afhankelijk van ouders, buren, familie, klasgenoten, leraren, huisarts, wijkagent, sportcoach, kinderpsycholoog, gezinsmanager, overheid en politiek. Deze mensen kunnen naast de oplossing, ook de oorzaak zijn dat kinderen niet veilig opgroeien. Als een van deze ‘schakels’ in de omgeving van een kind ontbreekt, of nalaat om daarin zijn of haar rol te spelen, dan kan dat voor een kind betekenen dat het niet veilig is.

In Nederland zijn 119.000 kinderen jaarlijks slachtoffer van mishandeling. Dat aantal is de afgelopen jaren niet meer gestegen of gedaald. Voor deze kinderen werken de schakels onvoldoende. Hoe kan het dat wij in een land als Nederland zoveel kinderen hebben die niet veilig opgroeien, en wat maakt dat we dit aantal niet omlaag kunnen brengen? Grimmige verhalen in de media over de slachtoffers van falende jeugdzorginstellingen en de doorlopende discussies over onnodige bureaucratie, budgetbeperkingen en transities verhullen dat daarbuiten nauwelijks debat plaatsvindt over wat ons belemmert om de oorzaken van onveiligheid weg te nemen. Is het zo dat we bewust de confrontatie uit de weg gaan met mensen, opvattingen, belangen of taboes in onze samenleving, die tegenhouden dat we verantwoordelijkheid nemen voor deze 119 duizend mishandelde kinderen per jaar? Is het wel onze prioriteit om de oorzaken van onveiligheid structureel weg te nemen?

Aanwijzingen dat deze vragen aan de orde zouden moeten zijn, blijkt goed als je het gesprek aangaat met direct betrokkenen:

De bestuurders van instellingen

‘Hoe kan ik met mijn organisatie verantwoordelijkheid nemen voor duizenden kinderen, als we maar niet willen erkennen dat er ouders zijn die nu niet en nooit niet in staat zullen zijn om een kind op te voeden, hoe groot hun liefde voor het kind ook is?’

 Ambulante hulpverleners

‘Wie staat er aan mijn kant als ik afwijk van de wet, omdat die gewoon niet werkt, en het alleen maar slechter maakt voor een kind? En wie beschermt mij tegen de consequenties?’

Ouder

‘Hoe weet zij nou wat mijn kind nodig heeft, als ze maximaal een uur per maand beschikbaar is voor een gesprek en zelf nog nooit een kind heeft gehad?’

De buren

‘Hoezo zou ik me met de kinderen van een ander moeten bemoeien? Waarom word ik lastiggevallen met een probleem dat de overheid moet oplossen?’

Kinderen

‘Wie zorgt voor mijn verslaafde moeder nu ik uit huis ben geplaatst?’ In november 2015 is Ieder Kind Veilig opgericht om een landelijk en onafhankelijk podium te creëren voor iedereen die de oorzaken van onveilig opgroeiende kinderen aan de orde durft te stellen, en verantwoordelijkheid wil nemen om die oorzaken weg te nemen.

Over Jeugdbescherming binnen het platform

Een groot deel van de legitimiteit en het vertrouwen van deelnemers ligt in de onafhankelijkheid van Ieder Kind Veilig. Voor een toegankelijk en onafhankelijk platform dat we willen zijn is het van belang dat we niet werken vanuit het individuele belang van een opdrachtgever.

Die boodschap ontvingen we ook van mensen waar we tot nu toe mee hebben samengewerkt in het platform: “het is goed dat Jeugdbescherming dit initiatief heeft genomen, Ieder Kind Veilig moet niet van Jeugdbescherming zijn. Want juist Jeugdbescherming moet zich in alle openheid en vanuit een onafhankelijk platform durven te laten confronteren. Zeker als zij dat ook bij anderen wil doen. Juist als ze haar eigen mensen daarin ook persoonlijke ruimte wil geven om te kunnen zeggen wat ze vinden.” Bovendien is het netwerk van een Jeugdzorginstelling lokaal sterk, maar mist het landelijk bereik. Voor een groot landelijk bereik zijn meer lokale kwartiermakers nodig.

En wie zegt dat het alleen (jeugdzorg)organisaties zijn die zich hard willen of kunnen maken voor een scherper debat? Staat het discussiëren vanuit het organisatielabel waar je voor werkt een goed en open debat niet in de weg? Moet dit debat niet juist gevoerd worden door mensen die vanuit hun persoonlijke overtuigingen hun eigen zienswijzen delen? En is een geïnstitutionaliseerd orgaan niet het laatste wat een open debat nodig heeft? Die vragen zijn voor de organisatie en werkwijze van Ieder Kind Veilig bijzonder relevant.

Kijk voor meer informatie over en de mogelijkheid van inbrengen van items en meediscussieren op de website van Platform Ieder Kind Veilig en de speciale Facebookpagina.

Volg ons ook op social media