menu

Over Jeugdbescherming

organisatie-beeldJeugdbescherming is een gecertificeerde jeugdzorginstelling die bijdraagt aan de bescherming en veilige ontwikkeling van kinderen. Kinderen hebben recht op een goede opvoeding, zodat zij veilig kunnen opgroeien tot gezonde en evenwichtige volwassenen die volwaardig meedoen in de maatschappij. Wij brengen kinderen blijvend op de veiligheidsnorm. We werken daarbij samen met de gezinnen en met onze vele samenwerkingspartners. Bij ons werk staat het belang van het kind voorop én streven wij er altijd naar het gezin zoveel mogelijk intact en in zijn waarde te laten.

Jeugdbescherming is een organisatie met zo’n 450 medewerkers en een budget van ruim 35 miljoen. Jeugdbescherming is actief in de gemeenten uit de regio’s Amsterdam-Amstelland, Haarlemmermeer en Zaanstreek-Waterland. Sinds 2016 werken we ook in de West-Friese gemeenten en regio Alkmaar. Jaarlijks begeleidt Jeugdbescherming zo’n 3.200 gezinnen.

 

Professionele werkomgeving

Jeugdbescherming wil werken waar we het meest effectief zijn. Voor Jeugdbescherming is dat bij kinderen, dus bij gezinnen thuis, op scholen of bij ketenpartners. Daarnaast moeten professionele medewerkers elkaar kunnen vinden, samen casuïstiekoverleg kunnen voeren en relaties kunnen ontvangen in een professionele werkomgeving met alle faciliteiten voorhanden.

Ook Social Return hoort bij Jeugdbescherming: in samenwerking met The Colour Kitchen is een bedrijfsrestaurant geopend. We willen samen het verschil maken door mensen te helpen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en op zoek zijn naar een nieuwe kans. Jeugdbescherming heeft hiermee een be­drijfsrestaurant met een wereldkeuken, passend bij onze organisatie.

 

Sociaal ondernemen

Jeugdbescherming is een not-for-profit marktorganisatie, met een ambitie om kinderen in de knel een veilige ontwikkeling te bieden. Intensief gezinsgericht casemanagement blijft de kern van ons werk. Daarnaast ontwikkelen we de Jeugdbescherming Akademie waar we zowel praktijk- als wetenschappelijk onderzoek doen naar de veilige ontwikkeling van kinderen, als ook kennis en praktijkervaringen delen.

 

 

Volg ons ook op social media